Aktien

Här hittar du information om vår aktie, aktiekapitalets utveckling och historik. 

Trianons aktiekapital uppgår till 98 441 223 kronor.

I maj 2022 genomfördes en aktiesplit 4:1. Det nominella värdet efter aktiespliten uppgår till 0,625 kr per aktie. Under 2022 genomfördes en konvertering av konvertibellån, vilket ökade aktiekapitalet med 312 498 kronor.

Trianon har totalt 157 505 957 aktier och dessa fördelar sig på på 6 084 472 A-aktier samt 151 421 485 B-aktier.

Trianons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Kortnamn: TRIAN B
ISIN-kod: SE0018013658