Största aktieägare

Största aktieägare

De två största ägarna i Trianon är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag. De representerar vardera cirka 27 procent av bolagets totala aktier samt cirka 33 procent av bolagets totala röster.

De 10 största aktieägarna den 30 september 2020

AKTIEÄGARE Summa Innehav Innehav % Röster %
Olof Andersson, privat och via bolag 10.279.249 27.44% 32.81%
Briban Invest AB 10.275.763 27.43% 32.80%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 4.572.732 12.21% 8.94%
AB Grenspecialisten 3.752.524 10,02% 7,34%
Mats Cederholm privat och via bolag 1.158.985 3,09% 3,60%
Fosielund Holding AB 930.000 2.48% 1,82%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 595.135 1,59% 1,16%
SEB Nanocap 469.475 1,25% 0,92%
Idoffs Fastighets AB 410.000 1,09% 0,80%
Areim Investment 4-5 AB 400.000 1,07% 0,78%
Övriga aktieägare  4.621.637 12.34% 9.03%
Totalt 37.465.500 100% 100%