Största aktieägare

Största aktieägare

De två största ägarna i Trianon är Jan Barchan via bolag samt Olof Andersson privat och via bolag. De representerar vardera cirka 27 procent av bolagets totala aktier samt cirka 33 procent av bolagets totala röster.

De 10 största aktieägarna den 31 december 2020*

AKTIEÄGARE Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10.275.763 27.43% 32.80%
Olof Andersson, privat och via bolag 10.272.142 27.42% 32.80%
AB Grenspecialisten 3.752.524 10.02% 7.4%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 3.695.017 9.86% 7.22%
Mats Cederholm privat och via bolag 1.158.985 3.09% 3.60%
Fosielund Holding AB 930.000 2.48% 1.82%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 587.435 1.57% 1.15%
SEB Nanocap 469.475 1.25% 0.92%
Idoffs Fastighets AB 410.000 1.09% 0.80%
Areim Investment 4-5 AB 400.000 1.07% 0.78%
Övriga aktieägare  5.514.159 14.72% 10.78%
Totalt 37.465.500 100% 100%

*Listan avser de 10 största ägarna per rubricerat datum och därefter kända ändringar