Största aktieägare

Största aktieägare

De två största ägarna i Trianon är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag. De representerar vardera cirka 28 procent av bolagets totala aktier samt cirka 34 procent av bolagets totala röster.

De 10 största aktieägarna den 30 december 2019

AKTIEÄGARE Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10 308 663 28,27% 33,52%
Olof Andersson, privat och via bolag 10 293 726 28,23% 33,49%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 4 140 374 11,35% 8,26%
AB Grenspecialisten 3 652 524 10,02% 7,28%
Mats Cederholm privat och via bolag 1 163 185 3,19% 3,68%
Fosielund Holding AB 890 000 2,44% 1,77%
Danica Pension Försäkrings AB 627 904 1,72% 1,25%
SEB Nanocap 415 662 1,14% 0,83%
Idoffs Fastighets AB 410 000 1,12% 0,82%
Areim Investment 4-5 AB 400 000 1,10% 0,80%
Övriga aktieägare 4 163 462 11,42% 8,30%
Totalt 36 465 500 100% 100%