Största aktieägare

Största aktieägare

De två största ägarna i Trianon är Jan Barchan via bolag samt Olof Andersson privat och via bolag. De representerar vardera cirka 28 procent av bolagets totala aktier samt cirka 33 procent av bolagets totala röster.

De 10 största aktieägarna den 30 juni 2021

AKTIEÄGARE Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10.350.763 27.63% 32.95%
Olof Andersson, privat och via bolag 10.347.142 27.62% 32.94%
AB Grenspecialisten 3.752.524 10.02% 7.34%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 3.546.001 9.46% 6.93%
Mats Cederholm privat och via bolag 1.008.985 2.69% 3.30%
SEB Sverigefond Småbolag  966.833 2.58% 1.89%
Fosielund Holding AB 930.000 2.48% 1.82%
Verdipapirfondet Odin Eiendom 604.674 1.61% 1.18%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 551.281 1.47% 1.08%
SEB Nanocap 469.475 1.25% 0.92%
Övriga aktieägare 4.937.822 13.18% 9.65%
Totalt 37.465.500 100% 100%