Största aktieägare

Största aktieägare

De två största ägarna i Trianon är Jan Barchan via bolag samt Olof Andersson privat och via bolag. De representerar vardera cirka 28 procent av bolagets totala aktier samt cirka 33 procent av bolagets totala röster.

De 10 största aktieägarna den 31 mars 2021

AKTIEÄGARE Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10.350.763 27.63% 32.95%
Olof Andersson, privat och via bolag 10.347.142 27.62% 32.94%
AB Grenspecialisten 3.752.524 10.02% 7.34%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 3.468.551 9.26% 6.78%
Mats Cederholm privat och via bolag 1.008.985 2.69% 3.30%
Fosielund Holding AB 930.000 2.48% 1.82%
SEB Sverigefond Småbolag 917.432 2.45% 1.79%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 586.457 1.57% 1.15%
SEB Nanocap 469.475 1.25% 0.92%
Idoffs Fastighets AB 410.000 1.09% 0.80%
Övriga aktieägare  5.224.171 13.94% 10.21%
Totalt 37.465.500 100% 100%