Största aktieägare

De två största ägarna i Trianon är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag. De representerar vardera cirka 27 procent av bolagets totala aktier samt cirka 32 procent av bolagets totala röster.

I maj 2022 genomfördes en aktiesplit 4:1. 

De 10 största aktieägarna per den 30 juni 2023

Aktieägare A-aktier B-aktier Innehav Kapital Röster
Olof Andersson, privat och via bolag 2.890.984 39.996.848 42.887.832 27,23% 32,46%
Briban Invest AB 2.890.984 38.532.568 41.423.552 26,30% 31,77%
Grenspecialisten Förvaltning AB - 15.170.096 15.170.096 9,63% 7.15%
SEB Fonder - 9 697 095 9 697 095 6,16% 4,57%
Länsförsäkringar Fastighetsfond - 8 335 695 8 335 695 5,29% 3,93%
Mats Cederholm privat och via bolag 302.504 3.333.436 3.635.940 2.31% 3.00%
Familjen Eklund privat och via bolag - 4.080.000 4.080.000 2.59% 1.92%
Verdipapirfondet Odin Eiendom - 3.468.248 3.468.248 2.20% 1.63%
Tredje AP-fonden - 1.944.412 1.944.412 1,23% 0,92%
Humle Småbolagsfond - 1 657 960 1 657 960 1,05% 0,78%
Övriga aktieägare - 25 205 127 25 205 127 16,00% 11,87%
Totalt 6.084.472 151.421.485 157.505.957 100% 100%