Största aktieägare

Största aktieägare

De två största ägarna i Trianon är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag. De representerar vardera cirka 28 procent av bolagets totala aktier samt cirka 33 procent av bolagets totala röster.

De 10 största aktieägarna den 30 juni 2020

AKTIEÄGARE Summa Innehav Innehav % Röster %
Briban Invest AB 10.308.663 28,27% 33,52%
Olof Andersson, privat och via bolag 10.293.726 28,23% 33,49%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 4.357.732 11,95% 8,69%
AB Grenspecialisten 3.652.524 10,02% 7,28%
Mats Cederholm privat och via bolag 1.163.185 3,19% 3,68%
Fosielund Holding AB 900.000 2,47% 1,79%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 595.135 1,63% 1,19%
SEB Nanocap 469.475 1,29% 0,94%
Idoffs Fastighets AB 410.000 1,12% 0,82%
Areim Investment 4-5 AB 400.000 1,10% 0,80%
Övriga aktieägare  3.915.060 10,74% 7,81%
Totalt 36.465.500 100% 100%