Största aktieägare

Största aktieägare

De två största ägarna i Trianon är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag. De representerar vardera cirka 27 procent av bolagets totala aktier samt cirka 33 procent av bolagets totala röster.

De 10 största aktieägarna den 30 september 2021

AKTIEÄGARE Summa Innehav Innehav % Röster %
       
Olof Andersson, privat och via bolag 10.359.235 27.44% 32.78%
Briban Invest AB 10.350.763 27.42% 32.77%
AB Grenspecialisten 3.752.524 9,94% 7.29%
Länsförsäkringar Fastighetsfond 3.646.001 9.66% 7.09%
Mats Cederholm privat och via bolag 1.008.985 2.67% 3.28%
SEB Sverigefond Småbolag  1.366.515 3.62% 2.66%
Familjen Eklund privat och via bolag 915.000  2.42%   1.78% 
Verdipapirfondet Odin Eiendom 740.917 1.96%  1.44%
SEB Nanocap 469.475 1.24% 0.91%
Idoffs Fastigheter AB 450.000 1.19% 0,87%
Övriga aktieägare 4.692.075 12,43% 9.12%
Totalt 37.751.490 100% 100%