Utdelningspolicy

Trianons utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.

För räkenskapsåret Kr/aktie Antal aktier Kronor
2023 0,00 200.374.662 0
2022 0,00 157.505.957 0
2021 2,00 39.251.490 78.502.980
2020 1,80 37.465.500 67.437.900
2019 0,00 36.465.500 0
2018 1,15 34.365.500 39.520.325
2017 1,00 34.365.500 34.365.500