Utdelningspolicy

Utdelningspolicy

Trianons utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av förvaltningsresultatet minskat med betald skatt. Under perioder med stark tillväxt kan utdelningen ligga i det nedre intervallet.

För räkenskapsåret Kr/aktie Antal aktier Kronor
2018 1,15 34 365 500 39 520 325
2017 1,00 34 365 500 34 365 500