Ersättningar

Ersättningar

Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål.

Trianons hela styrelse utgör ersättningsutskott och hanterar frågor gällande ersättningsprinciper, ersättningar och anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen deltar inte i arbetet.