Ledning

Ledning

Olof Andersson

Verkställande direktör

Född 1965. Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2006.

Beroende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare

olof.andersson@trianon.se

040-611 34 97

Mari-Louise Hedbys

Ekonomichef och vice VD

Född 1964. Ekonomichef sedan 2012.
Vice VD sedan 2015.

mari-louise.hedbys@trianon.se

040-611 34 85

Anna Heide

Affärsutvecklingschef

Född 1970. Affärsutvecklingschef sedan 2017.

anna.heide@trianon.se

040-611 39 23

Gert Ternström

Förvaltningschef

Född 1962. Förvaltningschef sedan 2019. Ansvarig för Hermodsdal.

gert.ternstrom@trianon.se

040-631 04 28

Lars Åkewall

Förvaltningschef

Född 1963. Förvaltningschef sedan 2013. Ansvarig för City, Limhamn, Oxie och Slottstaden.

lars.akewall@trianon.se

040-611 33 42