Styrelse

Styrelse

Mats Cederholm

Styrelseordförande

Född 1945. Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2010.

Oberoende till bolaget och ledning
Oberoende till huvudägare

Olof Andersson

VD

Född 1965. Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2006.

Beroende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare

Jan Barchan

Styrelseledamot

Född 1946. Styrelseledamot sedan 2010.

Oberoende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare

Viktoria Bergman

Styrelseledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning
Oberoende till huvudägare

Boris Lennerhov

Styrelseledamot

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning
Oberoende till huvudägare

Elin Thott

Styrelseledamot

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning
Oberoende till huvudägare

Sofie Karlsryd

Styrelsesuppleant

Född 1986. Styrelsesuppleant sedan 2010.

Oberoende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare

Ebba Leijonhufvud

Styrelsesuppleant

Född 1979. Styrelsesuppleant sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning
Beroende till huvudägare