Styrelse

Styrelse

Mats Cederholm

Styrelseordförande

Född 1945. Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2010.

Oberoende till bolaget och ledning.
Oberoende till huvudägare.

Boris Lennerhov

Vice styrelseordförande

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017. Vice styrelseordförande sedan 2020.

Oberoende till bolaget och ledning.
Oberoende till huvudägare.

Olof Andersson

Styrelseledamot och VD

Född 1965. Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2006.

Beroende till bolaget och ledning.
Beroende till huvudägare.

Axel Barchan

Styrelseledamot

Född 1993.
Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende till bolaget och ledning.
Beroende till huvudägare.

Viktoria Bergman

Styrelseledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning.
Oberoende till huvudägare.

Jens Ismunden

Styrelseledamot

Född 1976.
Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende till bolaget och ledning.
Beroende till huvudägare.

Elin Thott

Styrelseledamot

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning.
Oberoende till huvudägare.

Sofie Karlsryd

Styrelsesuppleant

Född 1986. Styrelsesuppleant sedan 2010.

Oberoende till bolaget och ledning.
Beroende till huvudägare.

Ebba Leijonhufvud

Styrelsesuppleant

Född 1979. Styrelsesuppleant sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning.
Beroende till huvudägare.