Bud på Signatur Fastigheter

Bud på Signatur Fastigheter

Den 24 augusti 2021 offentliggjorde Fastighets AB Trianon (”Trianon”) ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (”Signatur Fastigheter”) om att sälja samtliga aktier i Signatur Fastigheter till Trianon.

Erbjudandet i korthet

• Trianon erbjuder 20,50 kronor kontant per aktie i Signatur Fastigheter.

• Erbjudandet innebär en premie om:

- cirka 10,8 procent jämfört med slutkursen för B-aktien i Signatur Fastigheter på Nasdaq First North den 26 juli 2021 (vilket var den sista handelsdagen innan Trianon offentliggjorde ovan nämnda förvärv),

- cirka 11,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 26 juli 2021,

- en negativ premie om cirka 1,0 procent jämfört med slutkursen den 24 augusti 2021 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), samt

- en premie om cirka 1,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 24 augusti 2021.

• Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Signatur Fastigheter till cirka 717 miljoner kronor.

• Trianon innehar 16 015 485 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 45,8 procent av antalet aktier och 45,7 procent av antalet röster.

• Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 30 augusti 2021 och avslutas omkring den 20 september 2021.

• Courtage utgår ej.

Erbjudandet i sammandrag

Vederlag per aktie, oavsett aktieslag

20,50 kronor kontant

Acceptperiod

30 augusti 2021 – 20 september 2021

Beräknad dag för utbetalning av likvid

Omkring 23 september 2021

Relaterade dokument

Erbjudandehandling

Anmälningssedel

Pressmeddelanden

2021-09-09 Trianon förvärvar ytterligare aktier i Signatur Fastigheter

2021-09-01 Trianon förvärvar ytterligare aktier i Signatur Fastigheter

2021-08-27 Trianon offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktserbjudandet till aktieägarna i Signatur Fastigheter

2021-08-24 Trianon offentliggör budpliktsbud på Signatur Fastigheter 

2021-07-27 Trianon har ökat sitt innehav i Signatur Fastigheter

2021-05-05 Trianon blir näst största ägare i Signatur Fastigheter