Kalendarium

Kalendarium

Trianon tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publiceringen av våra finansiella rapporter. Under tysta perioder har bolagets representanter inte möten med analytiker och investerare.

2021

Rapportdatum

Tyst period

Årsstämma 2021 4 maj 2021 3 april-3 maj 2021
Delårsrapport kvartal 1 2021 4 maj 2021 kl. 08:00 3 april-3 maj 2021
Delårsrapport kvartal 2 2021 16 juli 2021 kl. 08:00 15 juni-15 juli 2021
Delårsrapport kvartal 3 2021 10 november 2021 kl. 08:00 9 oktober -9 november