Kalendarium

Kalendarium

Trianon tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publiceringen av våra finansiella rapporter. Under tysta perioder har bolagets representanter inte möten med analytiker och investerare.

2021-2022

Rapportdatum

Tyst period

Delårsrapport Q3 2021 10 november 2021 kl. 08:00 9 oktober-9 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 18 februari 2022 kl. 08:00 17 januari-17 februari 2022
Delårsrapport Q1 2022 5 maj 2022 kl. 08:00 4 april-4 maj 2022
Årsstämma 2022 12 maj 2022  
Delårsrapport Q2 2022 12 juli 2022 kl. 08:00 11 juni-11 juli 2022
Delårsrapport Q3 2022 3 november 2022 kl. 08:00 2 oktober-2 november 2022