Kalendarium

Kalendarium

Trianon tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publiceringen av våra finansiella rapporter. Under tysta perioder har bolagets representanter inte möten med analytiker och investerare.

2020

Rapportdatum

Tyst period

Bokslutskommuniké 2019: 28 februari 2020 27 januari – 27 februari 2020
Årsstämma 2020: 17 juni 2020*  
Delårsrapport kvartal 1 2020: 4 maj 2020 kl 13:00 3 april – 3 maj 2020
Delårsrapport kvartal 2 2020: 21 augusti 2020 20 juli – 20 augusti 2020
Delårsrapport kvartal 3 2020: 4 november 2020 3 oktober – 3 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 19 februari 2021 18 januari-18 februari 2021

*Med anledning av Covid-19 har styrelsen för Fastighets AB Trianon (publ) beslutat att skjuta upp årsstämman från den 4 maj till den 17 juni 2020.