Kalendarium

Trianon tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publiceringen av våra finansiella rapporter. Under tysta perioder har bolagets representanter inte möten med analytiker och investerare.

2023/2024 Rapportdatum Tyst period
Delårsrapport Q3 2023 31 oktober 2023 kl. 07:45 30 september-30 oktober 2023
Bokslutskommuniké 2023 16 februari 2024 kl. 07:45 15 januari-15 februari 2024
Delårsrapport Q1 2024 7 maj 2024 kl. 07:45 6 april- 6 maj 2024
Årsstämma 2024 15 maj 2024