Kalendarium

Trianon tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publiceringen av våra finansiella rapporter. Under tysta perioder har bolagets representanter inte möten med analytiker och investerare.

2024 Rapportdatum Tyst period
Delårsrapport Q3 2024 7 november 2024 kl. 07:45 6 oktober - 6 november 2024
Bokslutskommuniké 2024 14 februari 2025 kl. 07:45 13 januari - 13 februari 2025
Delårsrapport Q1 2025 6 maj 2025 kl. 07:45 5 april - 5 maj 2025
Delårsrapport Q2 2025 11 juli 2025 kl. 07:45 10 juni - 10 juli 2025
Delårsrapport Q3 2025 7 november 2025 kl. 07:45 6 oktober - 6 november