Rapporter 2024

Här finner du finansiella rapporter från Trianon 2024.

Delårssrapport januari-juni 2024: Förvaltningsresultatet ökar och räntetäckningsgraden överstiger målet

Resultat i korthet för perioden januari-juni 2024 · Hyresintäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 375,3 Mkr (370,8). · Driftsöverskottet ökade med 5 procent och uppgick till 252,4 Mkr (241,4) och överskottsgraden uppgick till 67 procent (65). · Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 83,9 Mkr (75,2). · Periodens resultat uppgick till 72,1 Mkr (98,1) motsvarande ett resultat per aktie om 0,35 kr per aktie (0,44) både före och efter utspädning. · Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -44,0 Mkr (25,3). · Värdeförändring derivat uppgick till 40,8 Mkr (2,0).

Delårssrapport januari-mars 2024: Stark start, 12 procent i ökat förvaltningsresultat

Resultat i korthet första kvartalet 2024 · Hyresintäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 185,4 Mkr (183,2). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 9 procent. · Driftsöverskottet ökade med 7 procent och uppgick till 118,4 Mkr (110,8) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (59). I jämförbart bestånd ökade driftsöverskottet med 11 procent. · Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 35,1 Mkr (31,4). · Periodens resultat uppgick till 47,4 Mkr (9,3) motsvarande ett resultat per aktie om 0,24 kr per aktie (-0,02) både före och efter utspädning. · Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -28,1 Mkr (-9,2). · Värdeförändring derivat uppgick till 53,4 Mkr (-20,6).

Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2023

Naturligtvis har 2023 varit ett utmanande år för fastighetsbranschen. Med det sagt har det varit ett omställningarnas och anpassningarnas år, vilket gett Trianon utrymme att konsolidera och gå in i 2024 med god kostnadskontroll, med räntesmällen tagen, stabila fastighetsvärden, stark efterfrågan och väldigt säkra hyresintäkter. Detta i Malmö, en stad med mycket god tillväxt.

Bokslutskommuniké Q4 januari-december 2023: Ökade hyresintäkter och ökat driftnetto

Resultat i korthet för perioden januari – december 2023 · Hyresintäkterna ökade med 6 procent och uppgick till 732,8 Mkr (688,3). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 10 procent. · Driftsöverskottet ökade med 13 procent och uppgick till 498,3 Mkr (439,6) och överskottsgraden uppgick till 68 procent (63). I jämförbart bestånd ökade driftsöverskottet med 16 procent. · Förvaltningsresultatet uppgick till 162,9 Mkr (231,8). · Periodens resultat uppgick till -206,1 Mkr (171,4) motsvarande ett resultat per aktie om -1,59 kr per aktie (0,84) både före och efter utspädning. · Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -272,6 Mkr (-234,5). · Värdeförändring derivat uppgick till 196,4 Mkr (66,5)

Rapporter 2023

Här finner du finansiella rapporter från Trianon 2023.

Delårssrapport januari-september 2023: Långsiktighet och hårt arbete gör affären intakt

Resultat i korthet januari-september 2023

Delårssrapport januari-juni 2023: Stark efterfrågan och transaktioner ger stabila fastighetsvärden

Resultat i korthet januari-juni 2023 · Hyresintäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 370,8 Mkr (341,9). · Driftsöverskottet ökade med 16 procent och uppgick till 241,4 Mkr (207,5) och överskottsgraden uppgick till 65 procent (61). · Förvaltningsresultatet uppgick till 75,2 Mkr (125,1). · Periodens resultat uppgick till 98,1 Mkr (369,2) motsvarande ett resultat per aktie om 0,44 kr per aktie (2,24) före utspädning och 0,44 kr per aktie (2,23) efter utspädning. · Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 25,3 Mkr (130,4), varav 15,6 Mkr (50,4) avsåg projektvinster. · Värdeförändring derivat uppgick till 2,0 Mkr (195,4).

Delårssrapport januari-mars 2023: Vi går mot ljusare tider

Resultat i korthet första kvartalet 2023 · Hyresintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 183,2 Mkr (170,5). · Driftsöverskottet ökade med 11 procent och uppgick till 110,8 Mkr (100,2) och överskottsgraden uppgick till 59 procent (59). · Förvaltningsresultatet uppgick till 31,4 Mkr (58,9). · Periodens resultat uppgick till 9,3 Mkr (224,3) motsvarande ett resultat per aktie om -0,02 kr per aktie (1,37) före utspädning och -0,02 kr per aktie (1,37) efter utspädning. Jämförelsetal per aktie omräknade efter aktiesplit 4:1 maj 2022. · Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till -9,2 Mkr (93,3), varav 12,6 Mkr (22,7) avsåg projektvinster. · Värdeförändring derivat uppgick till -20,6 Mkr (127,6).

Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2022

Trots en orolig omvärld levererar Trianon 2022 det näst bästa förvaltningsresultatet i bolagets historia. Trianon  har en stabil bas med bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och bostadsnära handel. Bolaget  har sett över hela verksamheten för att sänka kostnader och anpassa sig till nya förutsättningar med inflation, högre finansieringskostnader och ökade avkastningskrav.

Bokslutskommuniké januari-december 2022: Ett lönsamt år i ny tid

Resultat i korthet för perioden januari – december 2022

Rapporter 2022

Här finner du finansiella rapporter från Trianon 2022.

Delårsrapport januari-september 2022: Ökade hyresintäkter, ökat driftnetto och ökat förvaltningsresultat

Resultat i korthet januari till september 2022

Delårsrapport januari-juni 2022: Ökade hyresintäkter, ökad intjäningsförmåga samt sänkt snittränta

Resultat i korthet januari till juni 2022

Delårsrapport januari-mars 2022: Stabilt i utmanande tider

Resultat i korthet första kvartalet 2022

Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2021

År 2021 var det hittills mest lönsamma året i Trianons historia med fortsatt stark tillväxt, hög lönsamhet och uppfyllande av bolagets finansiella mål. Trianon genomförde ett flertal fastighetsförvärv under året, inte minst bolagets hittills största förvärv genom köpet av Signatur Fastigheter. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie (1,80) samt genomförande av en aktiesplit om 4:1.

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Resultat i korthet för perioden januari – december 2021

Rapporter 2021

Här finner du finansiella rapporter från Trianon 2021.

Delårsrapport januari-september 2021

Resultat i korthet för perioden januari – september 2021

Delårsrapport januari-juni 2021

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2021 

Delårsrapport januari-mars 2021

Resultat i korthet för perioden januari – mars 2021 

Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2020

Fastighets AB Trianons års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på Trianons webbplats.

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Resultat i korthet för perioden januari – december 2020

Rapporter 2020

Här finner du finansiella rapporter från Trianon 2020.

Delårsrapport januari-september 2020

Resultat i korthet för perioden januari – september 2020

Delårsrapport januari-juni 2020

Delårsrapport januari-mars 2020

Resultat i korthet för perioden januari – mars 2020

Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2019

Fastighets AB Trianons års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Trianons webbplats www.trianon.se och även som en PDF i anslutning till detta pressmeddelande.

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Resultat i korthet för perioden januari – december 2019

Rapporter 2019

Här finner du finansiella rapporter från Trianon 2019.

Delårsrapport januari - september 2019

Resultat i korthet för perioden januari – september 2019

Delårsrapport januari-juni 2019

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2019

Delårsrapport januari-mars 2019

Resultat i korthet för perioden januari – mars 2019

Trianons årsredovisning 2018

Fastighets AB Trianons årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på Trianons hemsida, www.trianon.se samt i bifogad fil.

Bokslutskommuniké 2018

Resultat i korthet för perioden januari – december 2018

Rapporter 2018

Här finner du finansiella rapporter från Trianon 2018.

Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – juni 2018

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

Trianons årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Rapporter 2017

Här finner du finansiella rapporter från Trianon 2017.

Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – juni 2017