Trianon bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2021, den 18 februari kl 09:00

Trianon bjuder in till telefonkonferens fredagen den 18 februari kl 09:00 med anledning av bokslutskommunikén 2021 och delårsrapporten Q4 som offentliggörs kl 08:00 samma dag.

Aktieanalytiker, investerare, media och andra intresserade är välkomna att delta i konferensen där Olof Andersson, VD samt Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD presenterar bokslutskommunikén 2021 och delårsrapporten Q4. Presentationen hålls på svenska och kan följas live via länken nedan. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Datum:18 februari 2022

Tid: Telefonkonferensen/webcasten hålls 09:00

Rapporten publiceras 08:00

För att delta i telefonkonferensen behövs ingen föranmälan. Ring vänligen in fem minuter innan utsatt tid för att möjliggöra för mötet att börja i tid.

Nummer till telefonkonferensen:

SE: +46-8-50558357

UK: +443333009269, US: +16467224956

Länk till webcast:

https://financialhearings.com/event/41595

Presentationsmaterial:

På https://ir.trianon.se/ hittar du presentationsmaterial för mötet innan det börjar. Du kan också ta del av sändningen i efterhand på samma adress.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD, 040-611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Nina Gilljam, kommunikationschef/IR, 0708-699022, nina.gilljam@trianon.se

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på cirka 11,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

TILL
TOPP