Obligation 2018

Under första kvartalet 2018 emitterades en icke säkerställd företagsobligation om ett belopp på 350 Mkr. Obligationerna emitterades under en total ram om 500 Mkr och löper på 3 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4,50 procent, med ett Stiborgolv satt till noll. Emissionsdatum var den 26 februari 2018 och obligationsemissionen noterades på Nasdaq Stockholm den 6 april 2018.

Genomfört återköpserbjudande

Information om återköpt belopp 2020-06-02

Återköpserbjudande 

Tender Information Document 2020-05-27

Obligationsprospekt

Ladda ner

Fullständiga villkor

Ladda ner

TILL
TOPP