Obligation 2018

Obligation 2018

Under första kvartalet 2018 emitterades en icke säkerställd företagsobligation om ett belopp på 350 Mkr. Obligationerna emitterades under en total ram om 500 Mkr och löper på 3 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 4,50 procent, med ett Stiborgolv satt till noll. Emissionsdatum var den 26 februari 2018 och obligationsemissionen noterades på Nasdaq Stockholm den 6 april 2018.

Genomfört återköpserbjudande

Information om återköpt belopp 2020-06-02

Återköpserbjudande 

Tender Information Document 2020-05-27

Obligationsprospekt

Ladda ner

Fullständiga villkor

Ladda ner