Obligation 2021

Obligation 2021

Trianon har den 21 juni erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets icke säkerställda företagsobligationer om 100 Mkr och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.

Den 11 februari 2021 emitterade Trianon seniora icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr inom ett rambelopp om 500 Mkr, med slutligt förfall i augusti 2023. Första dag för handel med obligationerna inföll den 8 mars 2021.

Den 3 juni 2021 emitterades ytterligare 100 Mkr, vilket innebär att 350 Mkr är utestående utav den totala ramen om 500 Mkr.  

I enlighet med villkoren för Obligationerna ska bolaget ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel med obligationerna, emitterade den 3 juni 2021, beräknas inträffa omkring den 23 juni 2021.

Med anledning av ansökan om upptagande till handel har Trianon upprättat ett prospekt som den 21 juni 2021 har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt här på vår webbplats och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Obligationsprospekt

Ladda ner prospekt 21 juni 2021

Ladda ner prospekt 5 mars 2021

Fullständiga villkor

Ladda ner

Registreringsbevis

Ladda ner