Obligation 2021

Som ett led i Trianons tillväxtresa och möjliggörandet av nyproduktion, värdeskapande investeringar i befintligt fastighetsbestånd samt förvärv har bolaget under året emitterat företagsobligationer.

Den 11 februari 2021 emitterade Trianon seniora icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr inom ett rambelopp om 500 Mkr, med slutligt förfall i augusti 2023. Första dag för handel med obligationerna inföll den 8 mars 2021.

Den 3 juni 2021 emitterade Trianon ytterligare företagsobligationer om 100 Mkr inom ett rambelopp om 500 Mkr, med slutligt förfall i augusti 2023. Första dag för handel med obligationerna inföll den 21 juni 2021.

Den 5 oktober 2021 emitterade Trianon ytterligare företagsobligationer om 150 Mkr inom ett rambelopp om 500 Mkr, med slutligt förfall i augusti 2023. Första dag för handel med obligationerna inföll den 21 oktober 2021. Det innebär att ramen om 500 Mkr är fullt utnyttjad.

Återköpserbjudande

Tender Information Document

Obligationsprospekt

Ladda ner prospekt 21 oktober 2021

Ladda ner prospekt 21 juni 2021

Ladda ner prospekt 5 mars 2021

Fullständiga villkor

Ladda ner

Registreringsbevis

Ladda ner

TILL
TOPP