Obligation 2021

Obligation 2021

Trianon har idag 5 mars 2021 erhållit godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av Bolagets icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr och ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.

Den 11 februari 2021 emitterade Trianon seniora icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr inom ett rambelopp om 500 Mkr, med slutligt förfall i augusti 2023 (”Obligationerna”).

I enlighet med villkoren för Obligationerna avser Bolaget ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas inträffa omkring den 8 mars 2021.

Med anledning av ansökan om upptagande till handel har Trianon upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt här på vår webbplats och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Obligationsprospekt

Ladda ner

Fullständiga villkor

Ladda ner

Registreringsbevis

Ladda ner