Trianons förvärv av Signatur Fastigheter

Den 24 augusti 2021 offentliggjorde Trianon ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Signatur Fastigheter. Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 20 september 2021. Efter utgången av acceptperioden innehar Trianon cirka 96,1 procent av aktierna i Signatur Fastigheter.

Förvärvet innebär att Trianon utökar sin fastighetsportfölj med 800 lägenheter i Malmö, Trelleborg, Lund, Landskrona, Eslöv, Bjuv, Klippan, Helsingborg, Hässleholm, Osby, Vimmerby och Stockholm.

Pressmeddelanden

2021-09-21 Trianon meddelar utfall av budpliktbudet på Signatur Fastigheter

2021-09-09 Trianon förvärvar ytterligare aktier i Signatur Fastigheter

2021-09-01 Trianon förvärvar ytterligare aktier i Signatur Fastigheter

2021-08-27 Trianon offentliggör erbjudandehandling avseende budpliktserbjudandet till aktieägarna i Signatur Fastigheter

2021-08-24 Trianon offentliggör budpliktsbud på Signatur Fastigheter 

2021-07-27 Trianon har ökat sitt innehav i Signatur Fastigheter

2021-05-05 Trianon blir näst största ägare i Signatur Fastigheter

Relaterade dokument

Erbjudandehandling

Anmälningssedel

TILL
TOPP