Välkommen till Trianon!

Trianon har förvärvat Signatur Fastigheter

Den 24 augusti 2021 offentliggjorde Trianon ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Signatur Fastigheter. Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 20 september 2021. Efter utgången av acceptperioden innehar Trianon cirka 96,1 procent av aktierna i Signatur Fastigheter, som från och med den 1 september redovisas som koncernbolag.

Läs mer

Trianons delårsrapport Q3 2021 publicerades 10 november 2021

Olof Small

Trianons delårsrapport Q3 2021

”Vi lägger ett transaktionsintensivt och innehållsrikt kvartal till handlingarna där Signature Fastigheter är det största förvärvet i bolagets historia, med ökad intjäningsförmåga som följd. Uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål, en stabil bas av över 80 procent bostäder och samhällsfastigheter samt vår goda finansiella ställning för fortsatt goda förutsättningar för tillväxt och värdeskapande.”

Ta del av rapporten:

Trianon Q3 2021
Trianon Q3 2021 report, engelsk version
Olof Andersson kommenterar tredje kvartalet 2021 (engelska undertexter)

 

Senaste nytt