Välkommen till Trianon!

Välkommen till Trianon!

Olof Small

Trianons bokslutskommuniké 2020 är nu publicerad. 

Olof Andersson, VD på Trianon kommenterar rapporten:

”Trianon levererade 2020 på alla nivåer och uppnådde våra finansiella mål med god marginal, ökade nettouthyrningen, genomförde stora förvärv, utökade vår geografiska närvaro och tog klivet upp på Nasdaq Stockholms huvudlista. Vi avslutade fjärde kvartalet med förvärvet av ett stort stadsutvecklingsprojekt för bostäder i Burlöv och ökade förvaltningsresultatet med hela 33 procent jämfört med motsvarande period föregående år."

Bokslutskommunike jan-dec 2020

Se filmen

 

Senaste nytt