Finansiell information

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och lokaler i Malmö med omnejd.

Trianon Q2 delårsrapport januari-juni 2024

Ta del av rapporten:

Trianon 184

Olof Andersson, VD kommenterar: Förvaltningsresultatet ökar med 11 procent och räntetäckningsgraden överstiger målet

”Under andra kvartalet ökade vi våra hyresintäkter med 1 procent, justerat för transaktioner 6 procent. Driftnettot ökade med 3 procent respektive 7 procent. Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I tidigare rapporter har vi angett att vi ska nå en räntetäckningsgrad på kvartalsnivå i nivå med vårt finansiella mål på 1,75. Detta har vi nu uppnått under kvartalet med 1,77. Redan i bokslutskommunikén skrev vi att vi under året på kvartalsnivå skall nå vårt finansiella mål på 1,75 i räntetäckningsgrad. Det krävdes tre saker: räntesäkringar, emission och försäljningar med positiv kassaflödespåverkan. Vi gör det vi säger, vilket innebär att vi nu har en räntetäckningsgrad som överstiger målet. Under kvartalet sålde vi resterande 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Hemmaplan. Rosengård Centrum är en fastighet som vi förvärvade 2016 för 276 Mkr. Vi har under åren utvecklat och investerat i fastigheten och sålde 50 procent 2021 för ett underliggande fastighetsvärde på 560 Mkr. Nu i juni sålde vi resterande 50 procent för ett underliggande fastighetsvärde på 700 Mkr. Vi säljer i enlighet med senaste värdering, vilket bekräftar våra bokförda fastighetsvärden. Det här är ett bra exempel på lönsam fastighetsutveckling, vilket Trianon kommer fortsätta fokusera på.” (Läs hela VD-ordet samt rapporten via den blå knappen)

Olof Andersson, VD

TILL
TOPP