Finansiell information

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och lokaler i Malmö med omnejd.

Trianon bokslutskommuniké 2022

Ta del av rapporten:

Trianon 184

Olof Andersson, VD kommenterar: Ett lönsamt år i ny tid

”Trots en orolig omvärld levererar vi 2022 det näst bästa förvaltningsresultatet i Trianons historia. Vi har en stabil bas med våra bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och bostadsnära handel. Vi har sett över hela verksamheten för att sänka kostnader och anpassa oss till nya förutsättningar med inflation, högre finansieringskostnader och ökade avkastningskrav." (Läs hela VD-ordet samt rapporten via den blå knappen)

Olof Andersson, VD

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2022 2023-02-17

Se detaljerat kalendarium

TILL
TOPP