Finansiell information

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och lokaler i Malmö med omnejd.

Trianon delårsrapport Q3 januari-september2023

Ta del av rapporten:

Trianon 184

Olof Andersson, VD kommenterar: Långsiktighet och hårt arbete gör affären intakt

”Under det tredje kvartalet ökade våra hyresintäkter med 4 procent och driftnettot ökade med 6 procent. I jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 8 procent och driftnettot med 11 procent. Förvaltningsresultatet minskade under kvartalet med 43 procent, på grund av väsentligt högre finansieringskostnader mot föregående år. I utmanande tider med hög inflation och stigande räntor är det särskilt viktigt att fokusera på det som vi som bolag faktiskt kan påverka. Allt är inte heller beroende av omvärldsfaktorer - det finns mycket som vi själva kan styra genom hårt och fokuserat arbete. Här ser vi att vårt dagliga gnet i uthyrningsarbetet samt renoveringar och energieffektiviseringar i det befintliga beståndet genererar goda resultat. Våra kostnadsbesparingar ger också resultat, vilket syns i vår överskottsgrad som är 75 procent " (Läs hela VD-ordet samt rapporten via den blå knappen)

Olof Andersson, VD

TILL
TOPP