Finansiell information

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och lokaler i Malmö med omnejd.

Trianons delårsrapport Q3 2021

Ta del av rapporten:

Dymmy Img Olof

Trianons VD Olof Andersson kommenterar tredje kvartalet 2021

”Vi lägger ett transaktionsintensivt och innehållsrikt kvartal till handlingarna där Signatur Fastigheter är det största förvärvet i bolagets historia, med ökad intjäningsförmåga som följd. Uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål, en stabil bas av över 80 procent bostäder och samhällsfastigheter samt vår goda finansiella ställning möjliggör fortsatt goda förutsättningar för tillväxt och värdeskapande.”

Trianons VD Olof Andersson

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2021 2022-02-18

Se detaljerat kalendarium

TILL
TOPP