Finansiell information

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och lokaler i Malmö med omnejd.

Trianon Q1 delårsrapport januari-mars 2024

Ta del av rapporten:

Trianon 184

Olof Andersson, VD kommenterar: Stark start, 12 procent i ökat förvaltningsresultat

”Under första kvartalet ökade vi våra hyresintäkter med 1 procent och i jämförbart bestånd med 9 procent, driftnettot ökade med 7 procent och i jämförbart bestånd med 11 procent. Förvaltningsresultatet ökade vi med 12 procent, detta trots att endast cirka 50 procent av de förhandlade hyreshöjningarna på bostäder har intäktsförts under första kvartalet. Resterande justeras under andra kvartalet. Den positiva nettouthyrningen om 7,6 Mkr ger oss återigen ett kvitto på en fortsatt god efterfrågan på både våra bostäder och lokaler.” ”En stark start på året kombinerat med den framgångsrika nyemissionen och räntesäkringarna gör att vi står väl rustade för nya affärer. Transaktionsmarknaden har börjat ta fart och vi ser prognoser om sänkta räntor, vilket sammantaget ger stabila fastighetsvärden. Därtill har vi en positiv nettouthyrning, ökade hyresintäkter, god kostnadskontroll och ett engagerat team. Allt detta gör att jag har en mycket positiv syn på framtiden.” (Läs hela VD-ordet samt rapporten via den blå knappen)

Olof Andersson, VD

TILL
TOPP