Finansiell information

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och lokaler i Malmö med omnejd.

Trianon delårsrapport Q3 2022

Ta del av rapporten:

Trianon 184

Olof Andersson, VD kommenterar Q3 2022: Optimist trots allt

”Det tredje kvartalet gav ökade hyresintäkter om 12 procent, ökat driftnetto och ökat förvaltningsresultat. Nettouthyrningen uppgår till 7,2 Mkr inklusive våra jv-bolag. Vinsterna från våra projekt löper enligt plan. Under kvartalet har vi sålt Kv Hanna till vårt samägda bolag i Burlöv, vilket gett en reavinst om 36 Mkr. Efter kvartalet har vi genom vårt joint venture sålt en byggrätt i Burlöv om 45 miljoner kronor till Tornet och reavinsten kommer att redovisas i Q4. Vårt förvaltningsresultat har påverkats positivt av engångsintäkter men belastats av ökade elkostnader om 5 Mkr samt ökade räntekostnader." (Läs hela VD-ordet samt rapporten via den blå knappen)

Olof Andersson, VD

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2022 2023-02-17

Se detaljerat kalendarium

TILL
TOPP