Välkommen till Trianon!

Välkommen till Trianon!

Frilagd Olof

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. 

Vi arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Långsiktiga värden skapar vi genom aktiv och hållbar förvaltning av fastigheter med stor utvecklingspotential i Malmö med omnejd.

Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 360 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2020 på cirka 8,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd.

Företaget verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt och har sitt fastighetsbestånd i områden som centrala Malmö, Limhamn, Lindängen, Oxie, Rosengård Hermodsdal och Skurup. Företaget är entreprenörsdrivet med en organisation och ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, snabbhet och hög servicenivå. Företagsstrategin har sin grund i lyhördhet, att noggrant följa samhällsutvecklingen och upptäcka nya trender för att finna intressanta affärsmöjligheter. Bolaget är sedan 21 juni 2017 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Senaste nytt

Kalendarium

 • Bokslutskommuniké 2019
  2020-02-28
 • Årsstämma 2020
  2020-06-17
 • Delårsrapport kvartal 1 - 2020
  2020-05-04
 • Delårsrapport kvartal 2 - 2020
  2020-08-21
 • Delårsrapport kvartal 3 - 2020
  2020-11-04
 • Se detaljerat kalendarium