Trianons årsstämma 17 juni 2020

Trianons årsstämma 17 juni 2020

Frilagd Olof

Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 16.00 på Restaurang Bastards innergård, Mäster Johansgatan 11 i Malmö.

Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill Trianon uppmana aktieägare att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta, istället för att närvara fysiskt vid årsstämman, detta för att minska risken för smittspridning.

VD:s anförande kommer att webbsändas och finnas tillgängligt på webbplatsen i efterhand. Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas på stämman. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på info@trianon.se

Info om årsstämman 

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd.

Företaget verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt och har sitt fastighetsbestånd i områden som centrala Malmö, Limhamn, Lindängen, Oxie, Rosengård och Hermodsdal. Företaget är entreprenörsdrivet med en organisation och ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, snabbhet och hög servicenivå. Företagsstrategin har sin grund i lyhördhet, att noggrant följa samhällsutvecklingen och upptäcka nya trender för att finna intressanta affärsmöjligheter. Bolaget är sedan 21 juni 2017 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Senaste nytt

Kalendarium

 • Bokslutskommuniké 2019
  2020-02-28
 • Årsstämma 2020
  2020-06-17
 • Delårsrapport kvartal 1 - 2020
  2020-05-04
 • Delårsrapport kvartal 2 - 2020
  2020-08-21
 • Delårsrapport kvartal 3 - 2020
  2020-11-04
 • Se detaljerat kalendarium