Välkommen till Trianon!

Välkommen till Trianon!

Olof Small

Trianons delårsrapport Q1 2021 publicerades 4 maj 2021.

”Trianon inleder året med god tillväxt och ökar hyresintäkterna med 17 procent och förvaltningsresultatet med 15 procent. Vi har tecknat nya hyreskontrakt inom samhällsservice och kontor i nya Torghuset på Entré och når en positiv nettouthyrning om 3,8 Mkr. Vidare har vi under kvartalet förvärvat både fastigheter och byggrätter med stor potential.

Den starka fastighetsmarknaden kombinerat med våra värdeskapande investeringar har genererat positiva värdeförändringar under perioden om cirka 280 Mkr och ett ökat resultat per aktie till 7,59. Sammantaget ser jag att vi har de bästa förutsättningar att både fortsätta tillväxtresan och leverera på våra finansiella mål med god marginal.”

Ta del av rapporten:

Trianon Q1 2021
Trianon Q1 2021 report, english version

Se filmen:

https://www.youtube.com/watch?v=rPiytRANDeo

Senaste nytt