Finansiell information

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och lokaler i Malmö med omnejd.

Trianon delårsrapport Q2 2022

Ta del av rapporten:

Trianon 184

Trianons VD Olof Andersson kommenterar Q2 2022:

”Vid halvårsskiftet uppvisar Trianon ännu ett stabilt kvartal trots en orolig omvärld. Vi ökar hyresintäkterna med 12 procent till 171,4 Mkr (152,6), ökar driftnettot med 6 procent till 107,3 Mkr (101,0), redovisar ett förvaltningsresultat om 66,2 Mkr (66,4) samt fortsätter öka intjäningsförmågan. Snitträntan är sänkt sedan förra kvartalet från 1,90 till 1,75 procent."

Olof Andersson, VD

Kalendarium

Delårsrapport Q3 2022 0001-01-01

Se detaljerat kalendarium

TILL
TOPP