Välkommen till Trianon!

Välkommen till Trianon!

Nasdaq Trianon Times Square Billboard

Trianon är sedan den 17 december noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Aktien handlas under kortnamnet TRIAN-B. Välkommen alla nya aktieägare, nu fortsätter Trianonresan!

Olof Andersson, VD på Trianon om listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad:

”Listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad har varit ett viktigt mål 2020 för att långsiktigt utveckla Trianon. Det här ger oss ytterligare möjligheter att utveckla bolaget och skapa värde för aktieägare."

I samband med listbytet har Trianon upprättat ett prospekt som offentliggjorts 15 december 2020.

Prospekt

Pressmeddelande 2020-12-15

 

Senaste nytt