Finansiell information

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och lokaler i Malmö med omnejd.

Trianon delårsrapport Q2 januari-juni 2023

Ta del av rapporten:

Trianon 184

Olof Andersson, VD kommenterar: Stark efterfrågan, ökade hyresintäkter och transaktioner ger stabila fastighetsvärden

”I början av det andra kvartalet genomförde vi den största försäljningen i bolagets historia, då fastigheter till ett värde av 1,3 Mdkr avyttrades. Detta i nivå med våra bokförda värden. I slutet av juni tillträdde köparen första delen och andra delen kommer att tillträdas den 31 oktober. Under andra kvartalet ökade vi våra hyresintäkter med 9 procent och ökade vårt driftnetto med 22 procent. Förvaltningsresultatet minskade med 34 procent till 44 Mkr, beroende på ökade räntekostnader.." (Läs hela VD-ordet samt rapporten via den blå knappen)

Olof Andersson, VD

TILL
TOPP