Finansiell information

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och lokaler i Malmö med omnejd.

Trianon delårsrapport Q1 2022

Ta del av rapporten:

Trianon 184

Trianons VD Olof Andersson kommenterar Q1 2022:

”Under årets tre första månader visar Trianon fortsatt ökad intjäning och hög tillväxt trots en utmanande omvärld. Med vårt framgångsrika uthyrningsarbete och våra värdeskapande investeringar ökade hyresintäkterna med 13 procent och förvaltningsresultatet med 12 procent. Bolaget har ett starkt fokus på bostäder och samhällsfastigheter med hög aktivitet i uthyrning, värdeskapande investeringar, nyproduktion och förvärv. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete växlar vi upp satsningarna på energibesparingar och trygghet. Sammantaget skapar allt detta goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande och tillväxt. Avslutningsvis ett stort tack till alla engagerade medarbetare som genom hårt arbete fortsätter leverera goda resultat, varje dag."

Olof Andersson, VD

Kalendarium

Delårsrapport Q1 2022 2022-05-05

Se detaljerat kalendarium

TILL
TOPP