Investor relations

Investor relations

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

"Framgångarna under året har vi våra medarbetare att tacka för. Deras utmärkta insatser visar prov på stort engagemang, nytänkande och mod, och möjliggör en fortsatt god utveckling av bolaget. Samtidigt vill jag även tacka för det förtroende som våra hyresgäster, samarbetspartners och aktieägare visat oss."

Trianon är fastighetsbolaget som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd.

Företaget verkar för ett hållbart boende både socialt och miljömässigt och har sitt fastighetsbestånd i områden som centrala Malmö, Limhamn, Lindängen, Oxie, Rosengård och Hermodsdal. Företaget är entreprenörsdrivet med en organisation och ett arbetssätt som präglas av flexibilitet, snabbhet och hög servicenivå. Företagsstrategin har sin grund i lyhördhet, att noggrant följa samhällsutvecklingen och upptäcka nya trender för att finna intressanta affärsmöjligheter. Bolaget är sedan 21 juni 2017 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Senaste nytt

Kalendarium

 • Bokslutskommuniké 2019
  2020-02-28
 • Årsstämma 2020
  2020-06-17
 • Delårsrapport kvartal 1 - 2020
  2020-05-04
 • Delårsrapport kvartal 2 - 2020
  2020-08-21
 • Delårsrapport kvartal 3 - 2020
  2020-11-04
 • Se detaljerat kalendarium