Välkommen till Trianon!

Trianons offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter

Den 24 augusti 2021 offentliggjorde Fastighets AB Trianon (”Trianon”) ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (”Signatur Fastigheter”) om att sälja samtliga aktier i Signatur Fastigheter till Trianon.

Läs mer

Trianons delårsrapport Q2 2021

Olof Small

Trianons delårsrapport Q2 2021 publicerades  16 juli 2021.

”Trianon uppvisar vid halvårsskiftet ännu ett lönsamt kvartal med hög tillväxt och ökningar på samtliga nivåer. Hyresintäkterna ökar andra kvartalet med 14 procent, driftnettot med 10 procent och förvaltningsresultatet med 17 procent. På en stark marknad är det utmanande att hitta kloka affärer och därför är jag både glad och stolt över våra senaste transaktioner. Dessa ökar vår förvärvskapacitet och kapacitet för nyproduktion ytterligare, vilket möjliggör fortsatt goda affärer och att vi även framåt når våra finansiella mål med god marginal.”

Ta del av rapporten:

Trianon Q2 2021
Trianon Q2 2021 report, english version
Olof Andersson kommenterar andra kvartalet 2021 (English subtitles)

 

Senaste nytt