Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Trianons bolagsstyrning grundas på svensk lag, interna regler och föreskrifter samt Nasdaqs First North Rule Book for Issuers. Fastighets AB Trianon är ett svenskt publikt bolag med säte i Malmö som tillämpar Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”).