Visselblåsarfunktion

Om du misstänker allvarliga överträdelser av vår uppförandekod eller andra missförhållanden vill vi på Trianon gärna veta det. Vår visselblåsartjänst ger dig möjlighet att rapportera en farhåga om något som inte stämmer överens med Trianons värderingar.

Visselblåsarfunktionen är en del i Trianons förebyggande arbete mot korruption och andra missförhållanden. Visselblåsarfunktionen kan användas av utomstående personer men även av till exempel medarbetare, konsulter och leverantörer.

Vad kan du anmäla?

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Trianon.

En anmälan till visselblåsarfunktionen bör innehålla en så detaljerad och saklig beskrivning av ärendet som möjligt, däribland uppgifter om vad anmälan gäller, vem som är inblandad, var och när incidenten inträffade.

Du kan anmäla anonymt

Du kan välja att vara anonym genom att inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan.

Om du vill ange en e-postadress, men fortfarande vara anonym, kan du skapa en e-postadress som inte kan kopplas till dig.

Vad händer med din anmälan?

Anmälan tas emot av Trianons chefsjurist. En utredning kan till exempel leda till en polisanmälan, att ärendet lämnas till Trianons etiska råd som beslutar om fortsatt hantering. Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få information om vad som händer med din anmälan.

Behandling av personuppgifter

Så här gör du en anmälan

Kopiera länken nedan och klistra in den i din webbläsare.

Via länken kommer du till ett formulär med frågor om bland annat vilken typ av oegentlighet eller vilket missförhållande som du vill informera Trianon om samt var och när detta har ägt rum.

Vill du göra en muntlig anmälan ber vi dig kontakta Trianons chefsjurist Therése Altenby, 040-643 64 97. En muntlig anmälan utreds och dokumenteras på samma sätt som en skriftlig anmälan.

Rapportera misstankar om korruption och allvarliga oegentligheter:

https://ir.trianon.se/hallbarhet/visselblasarfunktion/formular/

TILL
TOPP