Obligation

Företagsobligationer möjliggör en fortsatt tillväxtresa med fokus på nyproduktion, värdeskapande investeringar i befintligt fastighetsbestånd samt förvärv.

Trianon har emitterat obligationslån och här hittar du information om dessa.

TILL
TOPP