Hållbarhet

Trianon har alltid drivits av engagemang och nytänkande och var ett av de första privata fastighetsbolagen i Sverige att satsa på social hållbarhet, och det har kommit att ligga i hjärtat av verksamheten.

Genom bolagets affärsmodell som bygger på förvaltning, jobbskapande, trygghetsskapande och satsningar på barn och ungdomar är Trianon drivande i frågor som rör social samhällsutveckling. Modellen har visat sig vara framgångsrik då den bidrar till minskat utanförskap och ökad framtidstro i utsatta områden samtidigt som verksamheten långsiktigt gynnar ekonomisk tillväxt, både för bolaget och samhället i stort.

Samarbete skapar trygghet och trivsel

Vi samverkar internt och externt med olika aktörer i samhället, via samarbeten och kunskapsallianser, för att kunna bidra till en mer hållbar utveckling. Till exempel samarbetar vi regelbundet med staden, föreningar, polisen och olika nätverk för trygghet och trivsel.

Sociala, fysiska och gröna investeringar

Ett område som vi arbetat genomgripande med hållbarhet är i bostadsområdet Vårsången på Lindängen i södra Malmö, där en rad olika åtgärder under åren har resulterat i att ett flertal av de boende har kommit i arbete, bostäderna har fått halverad energiförbrukning och omflyttningsgraden har gått från 20 % till 10 %. Omflyttningsfrekvens är antal avflyttningar i förhållande till antal lägenheter under senaste tolvmånadersperiod. Det här vill vi kunna göra i fler av våra områden och i samband med emissionen av den hållbara hybridobligationen har vi koncentrerat insatserna till södra och östra Malmö där en stor del av vårt bostadsbestånd finns.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete

Hållbart ramverk
Hållbart ramverk 2022
Second opinion

Hållbar hybridobligation
Hållbar hybridobligation, ramverket

Investerarrapporter hållbar hybridobligation
Investerarrapport hållbar hybridobligation 2022
Investerarrapport hållbar hybridobligation 2021
Investerarrapport hållbar hybridobligation 2020

Hållbarhet i Trianon
Trianons hållbarhetsarbete
Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2021
Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2020

ESG
ESG Questionnaire

TILL
TOPP