Hållbar hybridobligation 2022

I november 2022 emitterades efterställda hållbara hybridobligationer om 500 Mkr med evig löptid och med första ordinarie inlösendag tre år efter initialt emissionsdatum. De nya hybridobligationerna övertecknades.

De nya hybridobligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 7.00%. Trianon har ansökt om upptagande till handel av Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas vara den 20 december 2022.

En summa motsvarande likviden från emissionen av de nya hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med Trianons uppdaterade hållbarhetsramverk (”Sustainability Financing Framework”), inklusive för att refinansiera de utestående hybridobligationerna (såsom definieras nedan).

I samband med emissionen gjordes ett återköp av den tidigare hållbara hybridobligationen från 2019 motsvarande totalt nominellt belopp om 402 Mkr.

Återköpserbjudande

Tender Information Document 2023

Tender Application Form 2023

Resultat av återköpserbjudandet 2023

Obligationsprospekt

Obligationsprospekt 2022

Fullständiga villkor

Villkor

Hållbart ramverk

Hållbart ramverk 2022
Second opinion

TILL
TOPP