Hållbar hybridobligation 2022

I november 2022 emitterades efterställda hållbara hybridobligationer om 500 Mkr med evig löptid och med första ordinarie inlösendag tre år efter initialt emissionsdatum. De nya hybridobligationerna övertecknades.

De nya hybridobligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 7.00%. Hybridobligationerna är noterade på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Vid återköpserbjudande 2023 återköptes 370 miljoner kronor och i april 2024 återköptes 76 miljoner kronor. Efter återköpen är utestående belopp 54 miljoner kronor.

En summa motsvarande likviden från emissionen av de nya hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med Trianons uppdaterade hållbarhetsramverk (”Sustainability Financing Framework”), inklusive för att refinansiera de utestående hybridobligationerna (såsom definieras nedan).

I samband med emissionen gjordes ett återköp av den tidigare hållbara hybridobligationen från 2019 motsvarande totalt nominellt belopp om 402 Mkr.

Återköpserbjudande 2024

Tender Information Document 2024

Tender Application Form 2024

Återköpserbjudande 2023 

Tender Information Document 2023

Tender Application Form 2023

Resultat av återköpserbjudandet 2023

Obligationsprospekt

Obligationsprospekt 2022

Fullständiga villkor

Villkor

Hållbart ramverk

Sustainability Financing Framework Annual Report 2023
Sustainability Financing Framework Annual Report 2022
Hållbart ramverk 2022
Second opinion

TILL
TOPP