Hållbar hybridobligation 2022

I november 2022 emitterades efterställda hållbara hybridobligationer om 500 Mkr med evig löptid och med första ordinarie inlösendag tre år efter initialt emissionsdatum. De nya hybridobligationerna övertecknades.

De nya hybridobligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 7.00%. Trianon avser att ansöka om upptagande till handel av de nya hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

En summa motsvarande likviden från emissionen av de nya hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med Trianons uppdaterade hållbarhetsramverk (”Sustainability Financing Framework”), inklusive för att refinansiera de utestående hybridobligationerna (såsom definieras nedan).

I samband med emissionen gjordes ett återköp av den tidigare hållbara hybridobligationen från 2019 motsvarande totalt nominellt belopp om 402 Mkr.

Hållbart ramverk 2022
Second opinion
Villkor

TILL
TOPP