Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

 • Trianon genomför riktad nyemission av en miljon aktier av serie B och tillförs 115 miljoner kronor

 • EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. Styrelsen i Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av en miljon aktier av serie B till ett pris om 115 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar stängningskursen den 8 juli 2020. I relation till det långsiktiga substansvärdet per aktie om 84,94* kronor per den 31 mars 2020 motsvarar priset en premie om 35 procent. Genom Nyemissionen tillförs Trianon 115 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

 • EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare om upp till cirka 100 miljoner kronor (”Nyemissionen”) genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv

 • Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv omfattande 19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler. Det överenskomna fastighetsvärdet är 400 Mkr.
 • Ladda ner PDF här
 • Kommuniké från årsstämma i Trianon

 • Trianons årsstämma hölls onsdagen den 17 juni 2020 i Malmö. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon har refinansierat befintliga banklån om 2,6 miljarder

 • Trianon har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 2,6 miljarder kronor i befintliga banklån samt erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer om 350 Mkr. 
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon hälsar sommarjobbarna välkomna på infoträff

 • Hållbarhet är en självklar utgångspunkt i Trianons affärsverksamhet och företaget arbetar målinriktat för att skapa sysselsättning genom visstidsanställningar, långsiktiga praktikplatser och sommarjobb för arbetslösa och ungdomar som bor i Trianons fastigheter i Malmö. Trianons sommarjobbare arbetar olika perioder mellan vecka 25-33.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon offentliggör information om genomfört återköpserbjudande av seniora icke-säkerställda SEK-obligationer

 • Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Bolagets pressmeddelande daterat den 27 maj 2020 kl. 08:00 CEST samt därtill hörande Tender Information Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar i Skurup – första bostadsfastigheterna i Malmös omnejd

 • Trianon har idag tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Skurup omfattande cirka 22 200 kvm fördelat på 293 lägenheter. Det överenskomna fastighetsvärdet är 247 Mkr. Förvärvet är det första i en närliggande kommun, i enlighet med bolagets strategi att verka även i Malmös omnejd.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående icke-säkerställda SEK-obligationer

 • EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Kallelse till årsstämma i Trianon

 • Aktieägarna i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 16.00 på Restaurang Bastards innergård, Mäster Johansgatan 11 i Malmö.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianons hållbara hybridobligation ett år - här är första investerarrapporten

 • Ett år efter att Trianon emitterat den första hållbara hybridobligationen med socialt och grönt ramverk är det nu dags för en första investerarrapport. Trianons hållbara hybridobligation har en emitterad volym på 400 Mkr och finansierar både sociala och gröna investeringar i Trianons socioekonomiskt utsatta bostadsområden i södra och östra Malmö.
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Yalla Trappan och Trianon i nytt långsiktigt samarbete

 • Yalla Trappan och Fastighets AB Trianon har idag tecknat ett hyres- och samarbetsavtal för en café- och serveringsverksamhet i Lindängen. Samarbetet ska få fler kvinnor i sysselsättning, stärka kvinnors självständighet och hälsa, men också bidra till en ökad trygghet och service i närområdet. Yalla Trappan öppnar under hösten i bottenplan i Trianons fastighet på Munkhättegatan.
 • Ladda ner PDF här
 • Delårsrapport januari-mars 2020

 • Resultat i korthet för perioden januari – mars 2020
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon hyr ut till Malmö stad när Rosengårdsbiblioteket byggs ut

 • Trianon har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Malmö stad om totalt 2 000 kvm i fastigheten på Rosengård Centrum. Hyra per år under hyrestiden är 4,6 Mkr med beräknad inflyttning i början av 2022. Malmö stads satsning på en utbyggnad av sitt mest besökta stadsdelsbibliotek passar väl in i Trianons ambition att stärka Rosengård Centrum som mötesplats med bostadsnära service.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon i samarbete med Malbas med fokus på unga

 • Trianon och basketföreningen Malbas har ingått ett samarbete för att möjliggöra basketträning för unga på Hermodsdal. Trianon som har bostadsfastigheter på Hermodsdal vill genom samarbetet öka möjligheten till en aktiv livsstil och nya nätverk för unga i området. Malbas i sin tur får möjlighet att nå ut till fler ungdomar och använda både kompetens och strukturer för utökad verksamhet.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon vinner markanvisning för utveckling av kvarteret Hanna i Arlöv

 • I december 2019 bjöd Burlövs kommun in till en markanvisningstävling för att utveckla och bebygga kvarteret Hanna intill Burlöv Centralstation. Nu står det klart att Trianon tillsammans med arkitektbyrån Fojab vunnit markanvisningen för kvarteret Hanna med konceptet Stadsbruket. Projektet passar väl in i Trianons strategi med lokal närvaro och fastigheter i Malmö med omnejd.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon hyr ut i Multihuset till Nya Försäkringar Sverige AB

 • Trianon har tecknat hyresavtal med ännu ett företag för inflyttning i Multihuset på Limhamn, denna gång är det Nya Försäkringar Sverige AB som kommer att flytta in sin verksamhet i Multihuset från och med 1 juni.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2019

 • Fastighets AB Trianons års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Trianons webbplats www.trianon.se och även som en PDF i anslutning till detta pressmeddelande.
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Trianon

 • Valberedningen för Fastighets AB Trianon (publ) föreslår, mot bakgrund av att Jan Barchan och Mats Cederholm avböjt omval, att Jens Ismunden och Axel Barchan väljs som nya styrelseledamöter på årsstämman den 17 juni 2020.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon skjuter upp årsstämman till ett senare datum

 • Till följd av spridningen av coronaviruset har styrelsen för Fastighets AB Trianon (publ) beslutat att skjuta upp årsstämman från den 4 maj till den 17 juni 2020. Fram till tiden för årsstämman utvärderar styrelsen förslaget till utdelning för 2019.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon hyr ut 900 kvm till Kirurgicentrum Skåne AB i Multihuset

 • Trianon har tecknat hyresavtal med en aktör inom hälsa och sjukvård för inflyttning i Multihuset på Limhamn. Företaget Kirurgicentrum Skåne AB med specialistläkarverksamhet och kirurgi som inriktning, kommer att hyra 900 kvm i Multihuset.
 • Ladda ner PDF här
 • Klart med Trianons första kontorshyresgäst i Multihuset

 • Trianon har tecknat hyresavtal med en aktör inom telekom i Multihuset på Limhamn. Företaget One Sell AB blir därmed första kontorshyresgästen i Multihuset.
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar fastigheter på Limhamn och i centrala Malmö

 • Trianon har idag tecknat avtal om förvärv och samtidigt tillträtt två fastigheter, en på Limhamn och en i centrala Malmö, omfattande cirka 7 735 kvm fördelat på bostadsfastigheter och kommersiella lokaler.  Det underliggande fastighetsvärdet är 318 Mkr.
 • Ladda ner PDF här
 • Bokslutskommuniké januari-december 2019

 • Resultat i korthet för perioden januari – december 2019
 • Ladda ner PDF här
 • Ladda ner PDF här
 • Trianon förvärvar bostadsfastighet på Nydala i Malmö

 • Trianon har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet på Nydala i Malmö omfattande cirka 2 700 kvm fördelat på 44 lägenheter.  Det underliggande fastighetsvärdet är 33 Mkr.
 • Ladda ner PDF här