Rapportera misstankar om korruption och andra allvarliga oegentligheter

Om du misstänker korruption, missförhållanden eller andra allvarliga oegentligheter hos Trianon kan du anmäla det. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla rapporter ska lämnas i god tro.

Formulär

Allvarliga oegentligheter kan röra ekonomisk brottslighet som korruption och mutor, missbruk av ställning eller andra allvarliga oegentligheter som rör Trianons vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som t.ex. stora brister i säkerheten på arbetsplatsen, allvarliga miljöbrott eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier. Beskriv händelsen så noga som möjligt.
Ange, om möjligt, detaljerad tidpunkt såsom datum och tid. Ange även om det är något återkommande.


TILL
TOPP