Affärsidé

Affärsidé

Trianon ska äga, förvalta, utveckla samt bygga fastigheter i Malmö med omnejd. Genom nytänkande, engagemang och långsiktighet ska Trianon verka för en hållbar stadsutveckling.

Affärsmodell

Trianons affärsmodell bygger på en aktiv och hållbar förvaltning av fastigheter med stor utvecklingspotential i Malmö med omnejd. Det långsiktiga målet är att Trianons bestånd till 80 procent ska utgöras av bostads- och samhällsfastigheter. 

Strategi

  • Äga

Vårt mål är att vara långsiktiga ägare till fastigheter i Malmö med omnejd, det vill säga bestånd både i Malmö och i närliggande kommuner som passar vår förvaltningsmodell. Vi fokuserar på utvalda kommuner och säkerställa ett tillräckligt stort bestånd för en effektiv förvaltning

  • Förvalta

Vi bedriver fastighetsförvaltningen med egen personal för att ge hyresgästerna bästa service.

  • Utveckla

Varje hus och område har en egen utvecklingspotential som vi ska ta tillvara.

  • Bygga

Vi ser möjligheter att utveckla vårt fastighetsbestånd genom att bygga nya hyresrätter på en marknad med bostadsbrist.

Mål

Trianon ska nå det långsiktiga målet om att 80 procent av fastighetsbeståndet ska utgöras av bostads- och samhällsfastigheter.