Bokslutskommuniké 2017

Resultat i korthet för perioden januari – december 2017

· Hyresintäkterna ökade med 50 procent och uppgick till 261,7 Mkr (174,4).
· Driftsöverskottet uppgick till 163,5 Mkr (111,6) och överskottsgraden till 63 procent.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 123,5 Mkr (126,7).
· Periodens resultat uppgick till 340,2 Mkr varav 318,9 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till december om 10,15 kr.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 321,0 Mkr (420,9).
· Styrelsen föreslår en utdelning om 1 kr per aktie.

Resultatet i korthet för fjärde kvartalet 2017

· Hyresintäkterna ökade med 39 procent och uppgick till 73,9 Mkr (53,3).
· Driftsöverskottet uppgick till 43,2 Mkr (32,4) och överskottsgraden till 59 procent.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 27,5 Mkr (33,3).
· Periodens resultat uppgick till 75,2 Mkr varav 67,7 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie om 1,97 kr.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 85,4 Mkr (155,9).

”Vårt fokus på uthyrning och värdeskapande investeringar ger resultat och den ekonomiska utvecklingen för Trianon under 2017 överträffade alla våra förväntningar” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Under 2018 kommer vi fortsätta att ta viktiga steg på vår tillväxtresa genom värdeskapande investeringar, nyproduktion av hyreslägenheter och genom att hyra ut de vakanta ytorna i Entré samt utvärdera möjligheter till ytterligare förvärv.”

Presentation idag kl 8.15
Bokslutskommunikén 2017 kommer att presenteras av Olof Andersson, VD och Mari-Louise Hedbys, CFO på Financial Meetings Öresund idag kl 8.15 och kan följas live via länken http://www.financialmeetings.se/live/. Livesändningen startar kl. 8.00.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se 

OM TRIANON
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar, 46 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2017 på cirka 4,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.
Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.
För mer information se: www.trianon.se 

                                                                                                                                                                              

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017, kl 07.30.

Dokument och länkar

Bokslutskommuniké 2017
Pressmeddelande (PDF)
TILL
TOPP