Delårsrapport januari – september 2017

Resultat i korthet för perioden januari – september 2017

· Hyresintäkterna ökade med 55 procent och uppgick till 187,8 Mkr (121,1).
· Driftsöverskottet uppgick till 120,3 Mkr (79,3) och överskottsgraden till 64 procent.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 96,0 Mkr (93,4).
· Periodens resultat uppgick till 265,0 Mkr varav 251,1 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till september om 8,25 kr.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 235,6 Mkr (265,0).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

· Hyresintäkterna ökade med 60 procent och uppgick till 71,2 Mkr (44,5).
· Driftsöverskottet uppgick till 46,7 Mkr (32,0) och överskottsgraden till 66 procent.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 35,1 Mkr (35,9).
· Periodens resultat uppgick till 39,4 Mkr, motsvarande ett resultat per aktie om 1,08 kr.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 14,4 Mkr (114,0).

”Trianon hade en positiv utveckling av verksamheten och ekonomin under det tredje kvartalet. Vi ökade våra intäkter, driftsnetto och förvaltningsresultat.” säger Olof Andersson, VD Trianon. ”Vi tog nya viktiga steg mot vårt långsiktiga mål om att fördubbla fastighetsvärdet inom tre till fem år.” 2017-10-25 - Pressmeddelande delårsrapport 30 september 2017 (http://mbpublicbinaryproxy/Public/15948/2374559/99645c5310bab77f.pdf)

Dokument och länkar

Delårsrapport jan-sept 2017
2017-10-25 - Pressmeddelande delårsrapport 30 september 2017
TILL
TOPP