Delårsrapport januari-juni 2020

Resultat i korthet för perioden januari – juni 2020

· Hyresintäkterna ökade med 26 procent och uppgick till 263,2 Mkr (208,1).
· Driftsöverskottet ökade med 29 procent och uppgick till 167,3 Mkr (129,5) och överskottsgraden uppgick till 64 procent (62).
· Förvaltningsresultatet ökade med 31 procent och uppgick till 102,5 Mkr (78,0). 
· Periodens resultat uppgick till 114,8 Mkr varav 110,9 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till juni om 3,04 kr (2,92).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 103,6 Mkr (136,0).
· Värdeförändring derivat uppgick till -69,9 Mkr (-88,0), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -56,8 Mkr (-74,6).

Resultat i korthet för andra kvartalet 2020

· Hyresintäkterna ökade med 19 procent och uppgick till 134,0 Mkr (112,2).
· Driftsöverskottet ökade med 23 procent och uppgick till 91,9 Mkr (74,4) och överskottsgraden uppgick till 69 procent (66).
· Förvaltningsresultatet ökade med 23 procent och uppgick till 56,8 Mkr (46,2).
· Periodens resultat uppgick till 72,6 Mkr varav 70,6 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden april till juni om 1,94 kr (2,36).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 50,0 Mkr (100,9).
· Värdeförändring derivat uppgick till -20,6 Mkr (-48,0), varav orealiserade värdeförändringar uppgick till -14,4 Mkr (-41,3).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

· Trianon förvärvar bostadsfastigheter i Skurup omfattande cirka 22 200 kvm fördelat på 293 lägenheter och ett överenskommet fastighetsvärde om 247 Mkr.
· Trianon förvärvar bostadsfastigheter i centrala Malmö och Arlöv omfattande cirka
19 700 kvm fördelat på 211 lägenheter med tillhörande kommersiella lokaler. Det överenskomna fastighetsvärdet är 400 Mkr.
· Trianon tecknar ett femtonårigt hyresavtal med Malmö stad för utbyggnad av Malmös mest besökta stadsdelsbibliotek, Rosengårdsbiblioteket. Beräknad inflyttning 2022.
· Nya hyresavtal tecknas med verksamheter i Multihuset på Limhamn.
· Trianon vinner markanvisning för nyproduktion av kvarteret Hanna i Arlöv, med cirka 150 bostäder samt anslutande lokaler. Uppdragsgivare är Burlövs kommun och byggstart 2021.
· Trianon refinansierar 2,6 Mdkr i befintliga banklån samt erhåller nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer. Återköp av obligationer har ägt rum om 22 Mkr.

Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar:

”Trianon levererar trots en utmanande omvärld återigen det bästa förvaltningsresultatet i bolagets historia. Med betydande fastighetsförvärv i Malmö, Arlöv och Skurup har vi hittills i år förvärvat för nära en miljard och fortsätter vår tillväxtresa även i Malmös omnejd”.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
Telefon: 040 611 34 97
E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
Telefon: 040 611 34 85
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020, kl 08.00.               

Dokument och länkar

Trianon Q2 2020
2020-08-21 -Pressmeddelande Q2 2020
TILL
TOPP