Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2020

Fastighets AB Trianons års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på Trianons webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Trianons webbplats för investerare (https://ir.trianon.se/finansiella-rapporter/) samt som pdf i detta pressutskick. Den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen kommer vara tillgänglig på Trianons huvudkontor under vecka 15 och går att beställa via info@trianon.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 10.00 CET.

Dokument och länkar

Trianon års- och hållbarhetsredovisning 2020
2021-03-26 - PM
TILL
TOPP