Trianons års- och hållbarhetsredovisning 2019

Fastighets AB Trianons års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på Trianons webbplats www.trianon.se och även som en PDF i anslutning till detta pressmeddelande.

Den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen kommer vara tillgänglig under vecka 15 och går att beställa via info@trianon.se.

Som vi tidigare meddelat har årsstämman för 2019, med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19, senarelagts till onsdagen den 17 juni 2020. Fram till tiden för årsstämman utvärderar styrelsen förslaget till utdelning för 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 09:35 CET.

Dokument och länkar

Release
ÅR 2019 Trianon
TILL
TOPP