Pressinbjudan: Arkitekttävlingen för Limhamns silor avgjord

Nu är arkitekttävlingen avgjord som fastighetsägaren Trianon och Lernacken Fastigheter samt Malmö stad arrangerat för utformningen av bostadsbebyggelse vid Limhamns silor. Det vinnande förslaget kommer att presenteras på Dragörkajen tisdagen den 7 februari.

Det parallella arkitektuppdraget för ny bostadsbebyggelse vid Övägen i Limhamn har genomförts av fastighetsägarna Trianon och Lernacken Fastigheter och i samarbete med Malmö stad Stadsbyggnadskontoret. Processledning av Atelier 01 arkitektur.

Arkitekttävlingen lockade hela 68 sökande team, många internationella och med bred kompetens, varav fyra valdes ut att delta i uppdraget. Uppgiften i det parallella uppdraget var att ta fram förslag på bostadsbebyggelse, kommersiella verksamheter och stadsbyggnad för platsen, samt att skapa en ny identitetsbärande arkitektur för Limhamn med utgångspunkt i industrihistorien och befintliga silor.

Välkomna!
När nu vinnaren är utsedd hälsas media och övriga intressenter välkomna till samlingslokalen på Dragörkajen där det vinnande förslaget kommer att offentliggöras. Det blir mingel, pizza från närliggande Mastio och tillfälle att titta närmare på det vinnande förslaget samt möjlighet att träffa representanter från juryn. Meddela gärna ditt deltagande senast 7/2 kl 12:00 till info@trianon.se, 0708-699 022.

Tid: Tisdag 7 februari kl 17:30-18:30
Plats: Dragörkajen, Övägen 8, 216 42 Limhamn

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon, 0733-03 24 79, anna.heide@trianon.se
Joakim Lindahl, projektutvecklare på Lernacken Fastigheter, 0708-11 60 74, joakim@lernacken.se

Dokument och länkar

Pressinbjudan Limhamns silor 2023-02-06
TILL
TOPP