Trianon meddelar nytt antal aktier och röster

Under september månad har antalet aktier och röster i Fastighets AB Trianon (publ) ökat med anledning av konvertering av personalkonvertibler utgivna inom ramen för Bolagets långsiktiga incitamentsprogram av serie 2019/2022.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Trianon till
157 413 650, varav 6 084 472 aktier av serie A och 151 329 178 aktier av serie B. Aktierna av serie A representerar 6 084 472 röster och aktierna av serie B representerar 15 132 917,8 röster, totalt 21 217 389,8 röster.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 september 2022 kl 17:30.

Dokument och länkar

PM Trianon - 2022-09-30
TILL
TOPP