Trianon meddelar nytt antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) har ökat med anledning av de i april 2024 genomförda riktade nyemissionerna (för mer information, se bolagets pressmeddelande den 7 mars 2023, 2 april 2024 och 5 april 2024). Genom de riktade nyemissionerna har antalet B-aktier i Trianon ökat med 16 250 000 och antalet röster har ökat med 1 625 000.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 200 374 662, varav 6 084 472 A-aktier och 194 290 190 B-aktier. A-aktierna representerar 6 084 472 röster och B-aktierna representerar 19 429 019 röster, totalt 25 513 491 röster.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 april 2024 kl 14:00.

Dokument och länkar

PM 2024-04-30
TILL
TOPP