Trianon publicerar investerarrapport för den hållbara hybridobligationen

Varje år sedan Trianon emitterade den första hållbara hybridobligationen med socialt och grönt ramverk publicerar bolaget en investerarrapport. Trianons hållbara hybridobligation har idag en emitterad volym på 500 Mkr och finansierar både sociala och gröna investeringar i Trianons bostadsområden i södra och östra Malmö.

Den publicerade investerarrapporten sträcker sig till och med maj 2022 och ger en översikt av hållbarhetsarbetet under hybridobligationens tre första år.

Målen i Trianons hållbara hybridobligation är kategoriserade i Jobbskapande åtgärder, Prisvärt boende, Social miljö, Gröna byggnader, Energieffektivitet och Förnybar energi och samtliga investeringar är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av emissionslikviden på 500 Mkr har 97 procent använts till sociala och miljömässiga investeringar, varav sociala investeringar utgör 45 procent.

Ta del av investerarrapporten om Trianons hållbara hybridobligation 2022 på vår webbplats. (https://ir.trianon.se/hallbarhet/)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Anna Heide, affärsutvecklingschef
040-611 39 23
anna.heide@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Dokument och länkar

PM - 2022-06-03 Trianon publicerar investerarrapport
Trianon investerarrapport Hållbar hybridobligation maj 2022
TILL
TOPP