Trianon säljer samtliga aktier i Stjernplan och tecknar avtal om förvärv av 500 lägenheter i Ystad och Skurup

Trianon säljer idag samtliga aktier i Stjernplan AB (publ) samt tecknar avtal med Stjernplan Förvaltning AB om förvärv av 500 lägenheter i Ystad och Skurup. Överenskommet fastighetsvärde efter avdrag för latent skatt uppgår till 610 Mkr.

Som pressmeddelats i april 2023 har Trianon åtagit sig att dela ut samtliga aktier i Stjernplan till Trianons aktieägare under förutsättning att bolagets aktie börsnoteras. Eftersom börsnotering inte ägt rum, säljer idag Trianon samtliga aktier till en av de nuvarande aktieägarna i Stjernplan. Köpeskillingen uppgår till 43,5 Mkr.

Avtal har tecknats om förvärv av bostadsfastigheter med 500 lägenheter omfattande cirka 40 000 kvm uthyrningsbar yta för 610 Mkr, vilket motsvarar 15 250 kr per kvm. Cirka 10 procent av lägenheterna är nyproducerade. Hyresvärdet uppgår till cirka 50 Mkr. Tillträde beräknas ske under juli månad och i samband med detta kommer samtliga Trianons fordringar på Stjernplan att regleras. Således har transaktionerna en begränsad likviditetseffekt för Trianon. Förvärvet sker i bolagsform.

-Att kunna förvärva bostadsfastigheter för 15 250 kr per kvm i tillväxtkommuner som Ystad och Skurup med goda kommunikationer, dessutom med möjligheter till värdeskapande investeringar, kommer både kort- och långsiktigt att vara en lönsam affär, säger Olof Andersson, VD i Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juli 2024, kl 12:00

Dokument och länkar

2024-07-02 PM
TILL
TOPP