Trianon tecknar tioårigt hyresavtal med plastikkirurgiklinik på Entré i Malmö

Trianon har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Oranos Clinic, en klinik för plastikkirurgi och specialistbehandlingar som kommer att hyra 500 kvm i fastigheten Uno 5 (Entré) i Malmö. Beräknad inflyttning är årsskiftet 2022/2023. Kliniken är en av flera som bolaget det senaste åren tecknat i Entréfastigheterna Uno 5 och Rolf 6, med långsiktiga hyresgäster inom segmentet samhällsservice.

Oranos Clinic är en plastikkirurgiklinik med specialistläkare inom en rad områden. När företaget under året flyttar sin verksamhet från Helsingborg till Malmö har de valt Entré som sin nästa bas för fortsatt expansion.

Trianon köpte Entré 2017 och har sedan dess genom ett målinriktat uthyrningsarbete tecknat flera avtal med aktörer inom samhällsservice, närhandel, kontor, restauranger och upplevelseindustrin. Som tidigare pressmeddelats tecknades under 2021 bland annat avtal med Malmö stads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning och Statens Servicecenter i Rolf 6, vilket innebär att den nu konverteras till en samhällsfastighet.

”Vi ser ett stort intresse hos allt fler nya hyresgäster inom segmentet samhällsservice som vill etablera sig i Entréfastigheterna, vilket vi naturligtvis är mycket glada för”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Dokument och länkar

2022-01-25_hyr ut till plastikkirurg
TILL
TOPP