Trianons bostadshyror höjs med 5 procent i Malmö från 1 januari 2023

Trianon och Hyresgästföreningen har tecknat en överenskommelse om hyreshöjning i Malmö med 5 procent från och med den 1 januari 2023.

Överenskommelsen innebär att hyrorna för samtliga lägenheter med gällande förhandlingsordning samt lägenheter med investeringsstöd i Malmö höjs med 5 procent från och med den 1 januari 2023. Hyror för lägenheter med presumtionshyra höjs med 3 procent. Med denna överenskommelse vet parterna förutsättningarna för åtminstone de kommande 6 månaderna.

Trianon har cirka 3 700 lägenheter i Malmö, varav cirka 50 lägenheter med presumtionshyra.

Vad avser trepartsöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna, har ambitionen varit att följa denna. Dock har parterna tolkat den på olika sätt, varpå ovanstående överenskommelse har slutits. Parterna har ambitionen att följa trepartsöverenskommelsen framöver.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040-611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Dokument och länkar

PM-2023-01-09
TILL
TOPP