Trianons jobbsatsning Färdighet ger möjlighet igång – fem arbetslösa är nu i arbete

Att öka sysselsättningen i bostadsområdena är ett av Trianons hållbarhetsmål i bolagets affärsplan 2022-2024. Nu har jobbsatsningen Färdighet ger möjlighet startat och fem hyresgäster har gått från arbetslöshet till sysselsättning genom satsningen Färdighet ger möjlighet.

Strax före jul arrangerade Trianon och Arbetsförmedlingen en rekryteringskampanj för att välkomna arbetslösa hyresgäster att söka arbete i bostadsområdena Lindängen, Hermodsdal och Nydala i Malmö. Totalt cirka 50 ansökningar kom in efter att både Trianon och Arbetsförmedlingen annonserat ut möjligheten och i november var det dags för det första informationsmötet på Trianons kontor i Lindängen.

-Det känns fantastiskt roligt att vi på ett konkret sätt faktiskt skapar sysselsättning för våra hyresgäster. När fler kommer i arbete ökar förutsättningarna för god hälsa, ekonomisk självständighet och i förlängningen tryggheten i bostadsområdena, säger Ryan Bozorgian, förvaltare i Trianon. 

Jobbsatsningen Färdighet ger möjlighet är ett Introduktionsjobb vilket innebär 3 månaders praktik och därefter en anställning som upphör efter 12 månader. Trianon bistår med handledning och utbildningsinsatser. Arbetsuppgifterna innebär att hålla rent och snyggt inne och utvändigt på Trianons fastigheter.

-Färdighet ger möjlighet är precis som namnet antyder en språngbräda för den som länge varit i arbetslöshet. Med ett års arbetslivserfarenhet från Trianon, ökar chanserna att kunna få nya jobb därefter, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef i Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon, 0733-03 24 79, anna.heide@trianon.se
Nina Gilljam, kommunikationschef/IR, 0708-699 022, nina.gilljam@trianon.se

Dokument och länkar

PM 2023-03-13_Färdighet ger möjlighet
TILL
TOPP