Trianons styrelseordförande lämnar sitt uppdrag av privata skäl

Boris Lennerhov, styrelseordförande i Trianon sedan januari 2021 och styrelseledamot sedan 2017, har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är privata skäl. Styrelsen har beslutat att utse Viktoria Bergman till ny styrelseordförande fram tills att en ny ordförande valts av bolagsstämman.

Boris Lennerhov, styrelseordförande:

”Jag är stolt över Trianons utveckling de senaste åren med både börsintroduktion och en fantastisk tillväxt av bolaget. Redan när jag blev medlem i styrelsen 2017 hade jag höga förväntningar och de har infriats med råge. Det har varit en stor ära för mig att leda styrelsens arbete samt att arbeta med ledningen och jag önskar Trianon allt gott även i framtiden.”

Viktoria Bergman, styrelseledamot:

”Jag har haft förmånen att arbeta ihop med Boris i Trianons styrelse under flera år och det är tråkigt att han lämnar oss. Jag ser fram emot att förvalta förtroendet som styrelseordförande i det här fina bolaget.”

Olof Andersson, VD:

”Boris har varit en del av Trianons styrelse sedan Trianon börsnoterades 2017 och har spelat en stor roll för bolagets utveckling under dessa år. Jag vill tacka honom för hans engagemang, ledarskap och det goda samarbetet under denna betydelsefulla tid. Med Viktoria som styrelseordförande, ser jag fram emot att fortsätta den här resan tillsammans.”

Om Viktoria Bergman

Viktoria Bergman är styrelseledamot i Trianon sedan 2017. För närvarande är Viktoria bland annat även vice ordförande i WaterAid samt styrelseledamot i Vattenfall AB och Cinis Fertilizer AB.

Viktoria har tidigare bland annat varit kommunikations- och hållbarhetsdirektör i Trelleborgskoncernen och E.ON Nordic.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022 kl. 13:15 CET.

Dokument och länkar

PM Trianon - 2022-08-23
TILL
TOPP