Trianons valberedning inför årsstämman 2024

I enlighet med beslut på årsstämma 11 maj 2023 ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av:

· Torbjörn Granevärn, Olof Andersson Förvaltnings AB
· Jan Barchan, Briban Invest AB
· Katarina Berggren, Grenspecialisten Förvaltning AB
· Viktoria Bergman, styrelseordförande i Fastighets AB Trianon

Valberedningen har utsett Torbjörn Granevärn till sin ordförande. Bolagets fjärde största aktieägare har tillfrågats att utse en representant som adjungerad till valberedningen, vilket innebär att Erik Ståhl Hallengren, SEB Investment Management AB, är adjungerad ledamot.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Trianons årsstämma kommer att äga rum den 15 maj 2024 i Malmö.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 16 februari 2024 till valberedningens ordförande, Torbjörn Granevärn, torbjorn.granevarn@visita.se.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Torbjörn Granevärn, valberedningens ordförande
08-762 74 63
torbjorn.granevarn@visita.se

Viktoria Bergman, styrelseordförande
viktoria@bergmanmail.se

Dokument och länkar

Trianon PM 2023-11-06
TILL
TOPP