Hållbar obligation 2023

Trianon har i juni 2023 emitterat seniora icke säkerställda hållbara obligationer om 150 miljoner kronor. I december 2023 har vi emitterat 75 miljoner kronor och i mars 2024 75 miljoner kronor, varpå totalt utestående belopp nu uppgår till 300 miljoner kronor.

De nya hållbara obligationerna har en löptid om 2 år med slutligt förfall i juni 2025 och löper med en ränta om 3 månaders Stibor + 500 baspunkter. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Emissionslikviden från de hållbara obligationerna kommer att användas i enlighet med bolagets etablerade hållbarhetsramverk inklusive investeringar i energieffektiviseringar och andra värdeskapande investeringar i befintliga fastigheter samt nya fastighetstransaktioner. 

Obligationsprospekt

Prospekt mars 2024
Prospekt januari 2024
Prospekt juli 2023

Fullständiga villkor

Villkor

Hållbart ramverk

Hållbart ramverk 2022
Second opinion

TILL
TOPP